برای کشاورزی

راه حل لانه سازی خودکار

برای کشاورزی

  • Agriculture

    کشاورزی

    پارچه های غیر بافته کشاورزی به طور کلی با فشار دادن داغ از الیاف رشته پلی پروپیلن ساخته می شوند. از نفوذ پذیری هوا ، حفظ گرما ، حفظ رطوبت و انتقال نور خاصی برخوردار است.

برنامه های اصلی

روش های اصلی استفاده از پارچه های غیر بافته شده در زیر آورده شده است

products

نبافته کیف

products

منسوجات غیر بافته شده برای مبلمان

products

غیر بافته شده برای پزشکی

products

منسوجات نبافته برای منسوجات خانگی

products

نبافته با الگوی نقطه